Beroepsziekten 6 stappenplan

 

Klik hier voor Video-instructie Beroepsziekten

Klik hier voor alle informatie over Beroepsziekten van het NCVB

Stap 1. Vaststellen van de aandoening/ziekte

BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 1:

I. Diagnose (evt. keuzes en beslissingen gedocumenteerd)  Ja  Nee II. CAS‐code  Ja  Nee

Diagnose stellen De eerste acties bij het vaststellen van de aandoening/ziekte zijn het in kaart brengen van de ziekte, beschrijven en waar mogelijk objectiveren. Dit kan door eigen onderzoek en zo nodig door het opvragen van gegevens en overleg met huisarts of specialist om inzicht in de aard en het beloop van de aandoening te krijgen (van der Laan et al, 2010). De diagnostiek verloopt als volgt:

1. Hoofdklacht, reden van verwijzing in kaart brengen

2. Speciële anamnese

3. Algemene anamnese (evt. hetero‐anamnese)

4. Lichamelijk onderzoek

5. Zo nodig laboratorium en/of beeldvormend onderzoek uit laten voeren

6. Differentiële diagnose opstellen

7. Afweging maken en diagnose stellen

8. Eventueel verwijzen naar een specialist om de diagnose te laten stellen

Hulpbronnen bij het stellen van een diagnose kunnen zijn:

1. Online richtlijnen:

NCvB:      http://www.beroepsziekten.nl

NVAB:      http://nvab‐online.nl

NVVG:         www.nvvg.nl

NHG:         https://www.nhg.org/nhg‐standaarden

CBO:           http://www.diliguide.nl/richtlijnen/professionals/

Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten:  http://www.kwaliteitskoepel.nl/

Stap 2. Vaststellen van de relatie met werk

BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 2:

I. Inzicht in relatie met werk voor beroep/populatie:

Sterkte van het verband?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Dosis‐response relatie?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Biologisch plausibel, eventueel analogie met vergelijkbare blootstelling?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t. II.

Inzicht in relatie met werk voor patiënt: Tijdsrelatie?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Reversibiliteit, blootstellingsrespons?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Collega’s met hetzelfde werk en dezelfde klachten?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t

 

Stap 3. Vaststellen van de aard en het niveau van de oorzakelijke blootstelling.

BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 3:

I. Inzicht in daadwerkelijke blootstelling:

Aard?    Intensiteit?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Duur?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Frequentie?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Metingen op de werkplek uitgevoerd?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Zelf‐gerapporteerde blootstelling uitgevraagd?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

II. Inzicht in arbeidshygiënische maatregelen:

Vermindering van de blootstelling?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Onderhoud van PBM?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Stap 4. Nagaan van andere mogelijke verklaringen en de rol van individuele gevoeligheid BESCHIKBARE INFORMATIE NA STAP 4:

I. Inzicht in andere verklaringen voor de ziekte: Factoren buiten het werk, zoals sport of hobby?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Persoonlijke factoren, zoals leeftijd of eerder ongeval?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Co‐morbiditeit?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

II. Inzicht in individuele factoren voor toegenomen gevoeligheid:

Reeds aanwezige aandoening?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Genetische gevoeligheid?  Ja  Nee  Weet niet  n.v.t.

Stap 5. Concluderen en melden

ESULTAAT VAN STAP 5:

I. Afweging wel of geen beroepsziekte:

Stap 1: Diagnose & CAS‐code?  Ja  Nee  Weet niet

Stap 2: Voldoende redenen om een relatie tussen de ziekte en het werk te veronderstellen?  Ja  Nee  Weet niet

Stap 3: Voldoende blootstelling aan risicofactoren?  Ja  Nee  Weet niet

Stap 4: Geen/onvoldoende andere verklaringen voor de ziekte?  Ja  Nee  Weet niet

Stap 5: Conclusie beroepsziekte?  Ja  Nee  Weet niet

Melding bij NCvB gedaan?  Ja  Nee II.

Communicatie beroepsgebondenheid:

Werknemer?  Ja  Nee

Werkgever?  Ja  Nee

Stap 6. Preventieve maatregelen en interventies inzetten en evalueren

RESULTAAT VAN STAP 6:

I. Individueel casemanagement:

Behandeling, begeleiding  Nee  Ja II.

Preventie van beroepsziekte bij bedrijf/groep werknemers: Wegnemen of reduceren van blootstelling  Nee  Ja

Algemene afschermende technische maatregelen  Nee  Ja

Individuele, organisatorische en/of procedurele maatregelen  Nee  Ja

PBM  Nee  Ja

Vroegsignalering (zoals Preventief Medisch Onderzoek)  Nee  Ja

Evaluatie van maatregelen en activiteiten  Nee  Ja