Re-integratieblokkerende beperkingen

Onderstaande beperkingen, helemaal in combinatie met elkaar geven net als de GBM dat er nauwelijks functies te duiden zijn. Bij voorkeur deze dus niet stellen. Toelichting hieronder:

1.1: Concentreren van de aandacht:

Alleen bij ernstige stoornis. Hanteer als vuistregel dat er, als de zelfverzorging normaal is en zeker als de rol in het samenlevingsverband normaal is, geen sprake kan zijn van een stoornis in het vasthouden van de aandacht als bedoeld onder dit beoordelingspunt. Indien wel gescoord: Dan dient er onderbouwd sprake te zijn van ernstige diagnose (psychose, o.i.d.). Onderbouwing met medische info en consistent dagverhaal, terug te vinden in dossier!

1.2: Verdelen van de aandacht Zie 1.1.

1.3: Herinneren

Zie 1.1, denk aan diagnose als Wernicke Korsakow.

1.7 Handelingstempo

Bij voorkeur vul 1.9.8 in, indien toch gesteld dan:

Ernstige stoornis Over het algemeen zal een aanmerkelijk vertraagd handelingstempo alleen voorkomen bij een ernstige stoornis. Denk daarbij aan cliënten met een ernstige depressie, een ernstige dwangstoornis, een psychose, met een verder gevorderde M. Parkinson, een dementie, cliënten met een uitgebreide reumatoïde artritis, een ernstig cardiaal of pulmonaal lijden en aan cliënten met een matige of ernstige verstandelijke beperking of met een ernstige vorm van autisme.

Scoor alleen een aanmerkelijk vertraagd tempo als beperking. Onderbouwing met medische info en consistent dagverhaal.

1.9.1 voorgestructureerd werk en 1.9.3 rechtstreeks toezicht

Weer: Ernstige stoornis, betreft werk wat nauwelijks regulier voorkomt, SW-achtig. Benoem in de toelichting of af en toe toezicht of echt een op een begeleiding (laatste is automatisch 80-100, dus onderbouwing!).

2.9 Samenwerken

Er wordt in het handboek het volgende aangegeven: Geef aan in hoeverre iemand met anderen kan samenwerken. Het gaat om flexibiliteit, communicatievermogen, inlevingsvermogen enz.

Mensen met rigide persoonlijkheidstrekken hebben hier moeite mee. Denk ook aan cliënten met persoonlijkheidsproblematiek uit het B-cluster, AD(H)D en autistisch spectrum stoornis.

Realiseer dat sterk beperkt, bijna automatisch 80-100% betekent en dus zwaar onderbouwd moet worden.

2.10 Vervoer:

als iemand zowel niet kan fietsen, als autorijden, en met ov reizen

4.3 Hand- en vingergebruik, 4-15 frequent lichte voorwerpen hanteren, vanaf beperkt en voor 4.18, lopen, 4.12 torderen 5.1 zitten, 5.3 staan: Vanwege de grote gevolgen voor duiden van werk, onderbouwing!

6.2: Uren per dag, 6.3: uren per week

Stoornis Bedenk dat het eventueel geclaimde onvermogen te verklaren moet zijn uit de stoornis. Kijk kritisch naar wat betrokkene claimt en bedenk dat er ook niet-medische redenen kunnen zijn voor de claim.

Betreft stoornis in de energiehuishouding, of verminderde beschikbaarheid. Het kan volgens handboek ook preventief, maar die zal hele grondige onderbouwing vergen.

Uiting van ziekte Ga na of de claim op een verminderde belastbaarheid qua arbeidsduur een uiting is van ziekte dan wel het gevolg is van een meer dan normaal belastende privé-situatie, deconditionering of gewenning, of inadequate coping. De mening van de cliënt kan niet zonder meer als maatgevend in deze worden beschouwd. Het feit dat iemand structureel rust na de lunch of laat op gang komt kan ook een uiting zijn van luiheid of aanpassingsproblemen. De cliënt zelf heeft eigenlijk alleen zijn eigen (oude) werk als referentiepunt. Hij beoordeelt zijn situatie als geheel en maakt bij de inschatting van zijn mogelijkheden vaak geen onderscheid tussen de vermeende belasting in gangbare arbeid sec en de bijkomende belasting vanuit de privé-situatie. Breng alleen uitingen van ziekte of gebrek onder in de functionele mogelijkhedenlijst. NB: een (noodzaak tot) opbouwschema hoort niet bij urenbeperking. Gebruik hiervoor toelichting.