Aandoeningen vertaald naar onderdelen Inzetbaarheidsprofiel

 

Persoonlijk functioneren

Beperkt concentratievermogen
Beperkt herinneringsvermogen
Geen piekbelasting, geen werkdruk
Beperkt werktempo

Dynamisch handelen
Statische houdingen

Lopen en staan beperkt, maximaal 30 min. aaneengesloten, maximaal 2 uur per dag

Werktijden

Energetische beperking, werken gedurende 3 dagen per week, 4 uur per dag.

Niet twee ef méér dagen aaneengesloten.

 

Rugklachten

Mdw. is nu om medische redenen niet in staat om de eigen werkzaamheden in de volle omvang te verrichten.
Wel is het akkoord dat mdw. in overleg met de leidinggevende een aantal aangepaste taken oppakt waarbij de volgende beperkingen en mogelijkheden van toepassing zijn
– niet (zwaar) tillen, duwen, trekken en sjorren
– lopen, staan en zitten zoveel als mogelijk afwisselen en niet langer dan 30 min aaneengesloten
– beperkt reiken/buigen en torderen
– in beginsel geen urenbeperking
– van toepassing tot