Spirometrie

Inleiding

Definitie spirometrie

Spirometrie legt van een door de patiënt gegenereerde luchtstroom de grootte, richting en snelheid vast, als een functie van de tijd.

De spirometer

Er zijn technisch een aantal oplossingen voor het meten van de snelheid, de richting en het volume van een luchtstroom. In de huisartsenpraktijk zal het veelal gaan om meters die dit doel bereiken via flowregistratie.

Aan de hand van de gemeten flow, de richting ervan en de tijd zijn alle andere waarden te berekenen. Een moderne spirometer berekent die waarden en presenteert die analoog en/of grafisch op papier of op het scherm: de flow-volumecurve.

Begrippen

De volgende begrippen zijn voor het goede begrip van de rest van dit protocol van belang:

 • Flow:
  De luchtstroom in liters per seconde

 • PEF Peak Expiratory Flow:
  Maximale volumestroom bij geforceerde uitademing, vanuit volledige inspiratie, uitgedrukt in liters per minuut. Deze wordt binnen 0.1 seconde bereikt en houdt ongeveer 0.01 seconde aan.

 • Personal Best:
  De beste PEF-waarde die men in staat was te blazen (zo nodig met behulp van medicatie). Een persoonlijke referentiewaarde dus.

 • FEV1 Forced Expiratory:
  Volume per second = Eén-secondewaarde Het volume geblazen in één seconde bij geforceerde expiratie vanuit volledige inspiratie.

 • Voorspelde waarde:
  De FEV1 normaalwaarde gecorrigeerd voor leeftijd, lengte, geslacht en ras.

 • VC:
  Vital Capacity

 • iVC:
  Inspiratory VC

 • eVC:
  Expiratory VC De maximale volumeverandering die de longen kunnen ondergaan bij een rustige ademhaling. Bij iVC uitgaande van een maximale expiratie en bij eVC uitgaande van een maximale inspiratie.

 • FVC:
  Forced Vital Capacity Het volume dat maximaal kan worden uitgeademd bij geforceerde uitademing vanuit een maximale inademing.

 • Tiffenau- index:
  FEV1 / VC De één-secondewaarde als functie van de VC

 • FER:
  Forced Expiratory Rate = (FEV1 / FVC) x 100 %
  Niet de index, maar het percentage dat de één-secondewaarde vormt van de geforceerde vitale capaciteit wordt aangegeven.

 • RS:
  Residual Volume. Het volume wat in de longen achterblijft na een volledige uitademing

 • TLC:
  Total Lung Capacity = RS + VC. De totale volumecapaciteit van de long.